De energiezuinigheid van uw woning 4 Temps min de lireLuxevastgoed

Wie een woning verkoopt of verhuurt, dient de EPC waarde te kennen te geven. Het belang van een goed geïsoleerde woning en zuinige verwarmingsinstallaties is dan ook groot, en kan voor grote verschillen zorgen op de energiefactuur. Wie investeert in het energiezuinig maken van zijn woning kan bovendien subsidies of belastingverminderingen krijgen.

EPC is verplicht bij verkopen of verhuren van uw woning


Wanneer u een woning wil verkopen of verhuren, is een Energieprestatie Certificaat noodzakelijk. De Europese Unie heeft het certificaat verplicht sinds 1 november 2008 bij verkopen van een woning, en sinds 1 januari 2009 voor verhuren van een woning. De EU voerde de richtlijn in als helpende maatregel voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.


Om de koper en huurder de mogelijkheid te geven vooraf te weten hoe energiezuinig een woning is, kan een woning niet meer te koop of te huur aangeboden worden zonder EPC. De EPC waarde moet duidelijk vermeld worden bij de aanbieding, en de verkoper en verhuurder moet het EPC attest kunnen voorleggen aan de kandidaat kopers en huurders. Sinds 1 januari 2006 moet bij elke nieuwbouw een energieprestatiecertificaat nieuwbouw worden afgeleverd. Dit attest kan gebruikt worden wanneer men de woning te koop of te huur aanbiedt, en voor het verkrijgen van premies en subsidies, en vermindering op de onroerende voorheffing.


Sinds 1 januari 2009 moeten ook alle schoolgebouwen in het Vlaamse Gewest met een vloeroppervlakte van meer dan 1000m2 over een EPC beschikken. Sinds 1 januari geldt deze verplichting ook voor schoolgebouwen groter dan 500m2 en vanaf 1 januari 2015 zal ze ook gelden voor schoolgebouwen groter dan 250m2.


Energiedeskundige type A stelt uw EPC op


Voor het opstellen van het energierapport van uw woning moet u beroep doen op een energiedeskundige type A die door de Vlaamse overheid erkend werd voor het uitvoeren van deze functie. Onder andere de website www.energiesparen.be geeft een overzicht van alle erkende energiedeskundigen type A. U kan hiervoor ook steeds gratis contact opnemen met het nummer 1700. Als het EPC blijkt afgeleverd zonder dat de energiedeskundige ter plaatse kwam, wordt het ongeldige EPC door de Vlaamse overheid ingetrokken. Energiefacturen dient u niet voor te leggen aan de energiedeskundige want het EPC houdt geen rekening met de verbruiksgegevens.


Toezicht op EPC


Enkel een erkende energiedeskundige type A die hiervoor een erkende opleiding volgde en een geslaagd examen aflegde, kan een EPC opmaken. Bij de opmaak, volgt hij een opgesteld stappenplan en voert hij de gegevens in de software in die door het Vlaams Energieagentschap wordt aangereikt.


Het VEA voert controles uit en kan bij misbruik de erkenning van de energiedeskundige intrekken. De drie gewesten van België zien toe op de EPC attesten. De notaris heeft een meldingsplicht aan het VEA als het EPC ontbreekt. Het VEA kan de verkoper of verhuurder dagvaarden als het EPC ontbreekt, en hem een boete opleggen. Sinds 2012 moet de EPC waarde gepubliceerd worden bij de advertentie. De meeste controles op de aanwezigheid van het EPC gebeuren op basis van advertenties, maar een beperkt aantal gebeurt ook via controles ter plaatse.


Maatregelen bij niet nakomen van de EPC verplichting


Een verkoper of verhuurder die een woning verkoopt of verhuurt zonder EPC, krijgt een geldboete. Aan de hand van steekproeven controleert het Vlaams Energieagentschap op de aanwezigheid van EPC. De geldboete die de overtreder ontvangt loopt op tussen 500 en 5000 euro.


De EPC berekening


Het EPC toont de energiezuinigheid en milieuvriendelijkheid aan van een woning. De EPC berekening houdt rekening met de gebruikte materialen, de isolatiewaarden , de verwarmingsinstallaties, en de ventilatie.


Voor de EPC berekening wordt het rekenmodel norm NEN7120 Energieprestatie van gebouwen aangewezen, ook wel EPG genoemd. De EPC berekening is niet bedoeld voor het voorspellen van het energieverbruik. Wie EPC hier wel voor gebruikt, kan bedrogen uitkomen. Om de EPC waarde beduidend naar beneden te krijgen, dient men niet alleen voldoende aandacht te geven aan goede isolatie.


Alternatieve berekening van de EPG is de PHPP of passief huis project pakket genoemd. Bij de PHPP wordt de warmtevraag en het totaal energieverbruik beoordeeld. Verder zijn er nog alternatieve beoordelingssystematieken als BREEAM, GPR, en LEED. Deze geven een complete beoordeling van gebouw en gebruik, en maken gebruik van de EPC berekening als basis.


EPG zal zeker verder gebruikt worden bij de bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen. Of de EPC in de verre toekomst gebruikt blijft, is afwachten wegens de grote kritiek op de zo goed als onmogelijkheid om een 0 op de meter te bereiken.


Extra energie investeringen


Bij een energiedeskundige type B kan u vrijwillig een energieaudit aanvragen voor een ruim advies aan energiebesparende maatregelen. Dankzij de energieaudit kan u opnieuw fiscaal voordeel genieten, met een belastingvermindering van 40% van de totale kostprijs.


Lees ook over EPC en andere attesten bij de verkoop van uw woning

Energiezuinigheid-van-uw-woning.jpg