Informatieplicht bij overstromingsgevoeligheid 2 Temps min de lireLuxevastgoed

Bij de zoektocht naar uw droomvilla zal u verschillende criteria in rekening brengen. Zo is het niet onbelangrijk te weten of uw vastgoed een risico kent tot overstroming. Sinds 11 oktober 2013 is men verplicht het te vermelden wanneer een onroerend goed in overstromingsgevoelig gebied ligt.

Bekendmaking van overstromingsgevoeligheid


Op initiatief van ministers Joke Schauvliege en Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering de informatieplicht in het decreet Integraal Waterbeleid goedgekeurd. Iedereen die een onroerend goed verkoopt, verhuurt voor meer dan 9 jaar, inbrengt bij een vennootschap, of vruchtgebruik, erfpacht, opstalrecht overdraagt, dient zich te houden aan de informatieplicht. Deze regel geldt zowel voor de eigenaar, de tussenpersoon, de vastgoedmakelaar, als voor de notaris.

Door de informatieplicht moet men vermelden als het onroerend goed in mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebeid gelegen is, en als het onroerend goed in een afgebakend overstromingsgebied of een afgebakende oeverzone gelegen is. De informatieplicht wordt via een waterparagraaf opgenomen in alle onderhandse en authentieke aktes, en bij de hierbij horende publiciteit.  

In zowat alle publiciteit dient men overstromingsgevoeligheid te vermelden door het voluit te schrijven, of aan de hand van het symbool met het huisje op het water. Enkel kleine panelen aan de woning met enkel vermelding van de makelaar of notaris, en kleine raamaffiches aan de woning zelf met enkel de tekst ‘te koop’ of ‘te huur’, zijn vrijgesteld van deze informatieplicht.


Zelf overstromingsgevoeligheid raadplegen


Indien u zelf een overzicht wenst van de overstromingsgevoelige regio’s, of wil opzoeken of uw droomvilla in overstromingsgevoelig gebied ligt, kan u kan zich wenden tot het geoloket ‘recht van voorkoop’. Dat kan via de site http://geo-vlaanderen.agiv.be.

Of u kan de kaart van de overstromingsgevoelige gebieden raadplegen. Dan kan via de site www.integraalwaterbeleid.be. Aan de hand van jaarlijkse wateruitvoeringsprogramma’s worden overstromingsgebieden, oeverzones, en onvoorziene wijzigingen eenvoudig in kaart gebracht.


Hogere verzekeringspremie


Wanneer uw woning gelegen is in een risicozone, heeft u niet alleen kans dat uw vastgoed overstroomd. U betaalt ook nog eens hogere verzekeringspremies dan iemand die niet in een risicozone woont. Op basis van een inschatting van de grootte van het risico zal de verzekeraar bepalen hoeveel hoger uw te betalen verzekeringspremie zal liggen. Bij de bepaling van de meerprijs dient de verzekeraar zich wel te houden aan de wettelijke maximumtarieven van het Tariferingsbureau.


Vanaf september 2008 geen verplichting tot verzekering


Als uw woning na 23 september 2008 gebouwd is, dan is de verzekeraar niet meer verplicht om uw woning tegen waterschade te verzekeren. Wanneer uw verzekeraar beslist om dat toch te doen, dan dient hij geen rekening meer te houden met de wet op de natuurrampenverzekering, noch op de wettelijke maximumtarieven van het Tariferingsbureau. Hij kan dus zelf de hoogte van de premie bepalen. Bovendien heeft u geen recht op een tussenkomst door het Rampenfonds. Het is dus van groot belang om steeds vooraf na te gaan of uw perceel of woning gelegen is in dergelijke risicozone.

29.jpg