Woonbonus verzekerd tot 2015 3 Temps min de lireLuxevastgoed

De overheid voerde sinds 2005 de woonbonus in waarbij u de hypothecaire lening van uw woning kan inbrengen in de belastingen. Met deze maatregel wil de overheid een hypothecaire lening voor aankoop, nieuwbouw, en verbouwing van een huis fiscaal aantrekkelijker maken.


Voordelig bouwen en verbouwen


Met de woonbonus ontvangt u dus een fiscaal voordeel op de afbetalingen van de interesten, en kapitaalaflossingen op uw lening, en premies op uw schuldsaldoverzekering. Om van de woonbonus te genieten, moet het wel om uw enige eigen woning gaan waar u zelf in woont. De woonbonus is dus niet van toepassing op uw tweede verblijf. Het bedrag dat u kan inbrengen is bepaald, geplafonneerd, en afhankelijk van uw familiale situatie, inkomen, en toegepaste belastingschaal.


Wie gaat lopen met de voordelen?


De woonbonus is bedoeld als stimulans voor het aankopen of bouwen van uw eigen gezinswoning. Wegens de steeds strengere energienormen en de huidige economische crisis, is de financiële hulp van de woonbonus voor het bouwen en/of kopen voor velen welkom. Het voordeel is echter lager voor de lagere inkomens en hoger voor de hogere inkomens. Het bedrag is aftrekbaar van de hoogste belastingschijf. Hierdoor kan de woonbonus u 50% voordeel opleveren.


De woonbonus heeft het beschikbare aankoop- en bouwbudget van elke Belg verhoogt. Maar hierdoor zijn de vastgoedprijzen ook algemeen verder gestegen, en wordt de woonbonus dus voordelig voor wie zijn vastgoed verkoopt.


Wanneer de woonbonus zijn effect als stimulans haalt, en er terug meer mensen investeren in een eigen woning, kan de woonbonus ook voordelen voor de overheid inhouden. Hoe meer de bouwsector terug gestimuleerd wordt, hoe beter voor de Belgische economie en jobs. 


Gaat de woonbonus een wankele toekomst tegemoet?


In de huidige crisistijden is het belangrijk dat er snel duidelijkheid komt over de toekomst van de woonbonus. De onzekerheden zijn merkbaar bij zowel bouwbedrijven als aspirant-bouwheren en aspirant-kopers. De onzekerheid werkt verlammend voor de bouwsector die dringend terug dient op te leven.


Premier Elio Di Rupo heeft met zijn regering enkele maatregelen via een staatshervorming verlegd naar andere bestuursniveaus. Door de zesde staatshervorming zal de bevoegdheid voor de woonbonus overgeheveld worden van het federale naar het regionale niveau, ook wel Entiteit II genoemd in het Europese jargon. De woonbonus zal dan niet langer een Belgische bevoegdheid zijn, maar een zaak van Vlaanderen, Wallonië, en Brussel apart. Deze zijn net als de federale overheid onderworpen aan het Europese Stelsel van Rekeningen. Dat bepaalt dat een begrotingstekort van een overheid maximaal 3% en de totale overheidsschuld maximaal 60% van het bbp mogen bedragen.


In teken van de onzekere toekomst van de woonbonus pleit de Vlaamse Woonraad er voor om een coherent Vlaams woonbeleid te ontwikkelen. De Vlaamse Woonraad stelt voor om de woonbonus af te bouwen, zelfs voor bestaande leningen.


Vlaams minister-president Kris Peeters heeft intussen bevestigd dat de nieuwe Vlaamse regering pas na de verkiezingen volgend jaar zal bespreken of de woonbonus herbekeken wordt. Zolang de bevoegdheid van de Vlaamse regering niet is overgedragen, zal deze geen ander beleid doorvoeren, en blijft de woonbonus dus behouden. Wijzigingen die de toekomstige Vlaamse regering wil doorvoeren, kunnen pas ingaan vanaf 1 januari 2015. Het blijft tot dan afwachten of er wijzigingen volgen. Maar de Vlaamse regering verzekerde intussen dat voor de reeds lopende leningen niets zal wijzigen.


shutterstock_102603509.jpg